معرفی کتاب

ایجاد سازمان یادگیرنده نوآورانه، چارچوبی برای ایجاد نیروی کار فعال، سازگار با تغییر و رشد

نویسنده: راسل ساردر

مترجم: عاطفه غفرانی

انتشارات: شمیم قلم

امروز متوجه شدم که ناخواسته، چارچوبی برای یادگیری ساخته‌ام که به من کمک کرده است تا بر آنچه باید بدانم متمرکز شده و مرا یاری می‌دهد تا رشد و توسعه مهارت‌های جدید را حفظ کنم. ... همانطور که دانش و تجربه خود را بیشتر و بیشتر توسعه می‌دادم، دریافتم که می‌توانم چارچوب یادگیری شخصی خود را در فضای شغلی خود بکار بندم.

کتاب حاضر یک کتاب قطور علمی یا رساله‌ی دانشگاهی نیست. چارچوب یادگیری من است، که در شرکت خودم و با بسیاری از مشتریان آزموده و بررسی شده، و بر پایه تجربیات دنیای واقعی و دانشی گردآوری شده از انبوهی از منابع است.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 25

ویژگی‌های مشترک افراد موفق.. 27

ویژگی‌های مشترک سازمان‌های موفق.. 28

درباره این کتاب... 30

درباره چارچوب یادگیری ساردر. 32

یادگرفتن از دیگران. 33

فصل 1 چرا سازمان یادگیرنده ایجاد کنیم؟. 35

تغییرات در فناوری.. 40

تغییر مدل کسب و کار. 44

تغییر نقش شغلی.. 46

مزایای یادگیری.. 47

مزایای استخدام و نگهداری.. 48

مزیت نوآوری.. 50

یادگیری چیست؟. 51

چارچوبی برای ایجاد سازمان یادگیرنده 55

فرهنگ یادگیری.. 55

طرح یادگیری.. 59

عملیات یادگیری.. 65

فصل 2 ایجاد فرهنگ یادگیری.. 69

چگونگی شناخت یک فرهنگ یادگیری.. 73

نحوه ایجاد یک فرهنگ یادگیرنده 76

رهبر مناسب... 77

چشم انداز را به اشتراک بگذارید. 79

الگوی نقش باشید. 80

افراد مناسب... 81

رفتارهای مناسب... 82

منابع مناسب... 86

روش انجام کار خود را یاد بگیرید. 87

فصل 3 توسعه برنامه یادگیری.. 95

عناصر برنامه یادگیری.. 99

اهداف یادگیری.. 100

الگوهای شایستگی.. 101

برای توسعه برنامه یادگیری سازمانتان یک گروه تشکیل دهید. 105

به اندازه و ترکیب بندی گروه توجه کنید. 106

یک جلسه برای شروع رقابت برگزار کنید. 107

پروتکل‌های ارتباطات و گزارش‌دهی ایجاد کنید. 108

جلسات منظمی را در طول جریان پروژه ترتیب دهید. 108

برای احتمالات برنامه‌ریزی کنید. 109

موقعیت جاری را به منظور شناسایی نیازها و چالش‌های سازمان ارزیابی کنید. 109

از نتایج ارزیابی گروه استفاده کنید. 112

فصل 4 تعیین اهداف یادگیری.. 117

تمام اهداف برابر نیستند. 122

اهداف یادگیری در مقابل اهداف عملکرد. 125

اهداف توسعه. 128

چگونه اهداف یادگیری را تعیین کنیم. 128

فصل 5 خلق مدل‌های شایستگی.. 133

دانش، مهارت‌ها، و نگرش‌ها (KSAs) 137

چهار نوع مدل شایستگی.. 139

شایستگی‌هایی برای امروز و فردا 142

توسعه مدل‌های شایستگی.. 146

بکارگیری مدل‌های شایستگی.. 153

نمونه‌هایی از مدل‌های شایستگی.. 157

فصل 6 انتخاب روش‌های یادگیری مناسب.. 165

یادگیری رسمی دربرابر یادگیری غیررسمی.. 168

پنج روش یادگیری اصلی.. 170

یادگیری در کلاس درس.... 171

مربی‌گری.. 173

مؤثرترین روش یادگیری چیست؟. 184

چه چیزی انتخاب روش‌های آموزشی را هدایت می‌کند؟. 186

عرضه آموزش برای بهره برداری.. 190

فصل 7 ارزیابی نتایج برنامه یادگیری.. 195

پرسش‌های کلیدی ارزیابی.. 199

روش‌های ارزیابی.. 201

فصل 8 مدیریت عملیات یادگیری سازمان.. 211

عناصر عملیات یادگیری.. 215

نقش مدیر ارشد یادگیری (سی.ال.او) 221

نقش سرویس مدیریت یادگیری.. 222

فصل 9 فراخوانی برای اقدام! 231

تبدیل شدن به یک نیروی فعال در خدمت یادگیری.. 234

یک [نیروی] فعال آموزشی باشید. 245

یادگیری از متخصصان گزیده‌ای از مصاحبه‌های تلویزیونی ساردر. 253

نویسندگان و مربیان. 253

مدیران و متخصصان آموزش.... 281

درباره نویسنده 317

منابع و مآخذ. 319

وب‌سایتهای مفید. 321

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی.. 323

/ 0 نظر / 76 بازدید