وبلاگ تخصصی مدیریت آموزشی

نویسنده: عاطفه غفرانی

تنها کارفرمایان شکایت نمی‌کنند- «شکاف مهارت‌ها» یک واقعیت است!

ترجمه: عاطفه غفرانی هرسال گروه مشاور منابع انسانی منپاور، نظرسنجی کمبود استعداد را در سراسر جهان اجرا می‌کند. سال گذشته، 35 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
بهمن 97
1 پست
دی 97
1 پست
آبان 97
1 پست
مهر 97
1 پست
آذر 96
1 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
4 پست
کیفیت
1 پست
تاریخچه
1 پست
سازمان
2 پست
دمینگ
1 پست
تعالی
1 پست
غفرانی
2 پست
quality
1 پست
QM
1 پست
Deming
1 پست
استیفن
1 پست
داونز
2 پست
موک
2 پست
سیمنز
2 پست
stephen
1 پست
downes
2 پست
connectivism
2 پست
social_network
1 پست
social_learning
1 پست
یادگیری
1 پست
آموزش
1 پست
web_2.0
1 پست
وب_2.0
1 پست
وب2.0
1 پست
siemens
1 پست
learning
1 پست
دانش
1 پست
تغییر
1 پست
مدیریت
3 پست
فناوری
2 پست
پالمر
2 پست
کرونباخ
1 پست
سرمد
2 پست
کارایی
1 پست
کارامدی
1 پست
فلسفه
2 پست
نیاز
1 پست
مازلو
1 پست
مواری
1 پست
بازی
1 پست
مدرسه
1 پست
تفکر
1 پست
پیاژه
1 پست
فرهنگ
1 پست
p4c
1 پست
هربارت
1 پست
ژاپن
1 پست
مارکسیسم
1 پست
mook
1 پست
Flipped_class
1 پست
دورلی
1 پست
ICT
1 پست
IT
1 پست